hjem

 

Hvem, hva, hvor?

Her har vi listet opp noen av de praktiske sakene som vi tror du ønsker å vite mer om:

Presentasjon av stedene på øya

litt fakta og litt om fortiden - nÅtiden fÅr du oppleve nÅr du kommer hit

FINNVIK
Dette knutepunktet blir ditt første møte med Store Molla, når du ankommer med ferga fra Digermulen. Overfarten tar ca 15 minutter, og det er flere avganger daglig - begge veier. Herfra kan du kjøre til høgre mot Øyhelle, Haversand og Brettesnes, eller til venstre mot Ulvåg.

Finnvik
Ulvaag

ULVÅG
Ulvåg ligger i naturskjønne omgivelser på øyas østside. Her er det også ei trygg havn for de som kommer hit sjøvegen. Det finnes flere oppfatninger om hva navnet Ulvåg stammer fra, men enkelte historikere hevder at navnet har sammenheng med dyrkelsen av guden Ull. Ifølge norrøn  mytologi var guden Ull tingfredens og rettssikkerhetens håndhever og man mener altså at guden bodde i Ulvåg.

GULLVIKA
Her var det for ikke så mange år siden fiskebruk og mange fastboende. Den naturlige havnen er et populært mål for fritidsbåter. Følger du turstien fra Brettesnes til Ulvågfjorden passerer du Gullvika etter omlag 3 km.

Gullvik
molla

BRETTESNES
Sildoljefabrikken er lagt ned, men de få helårsboende holder stand og venter på bedre tider. I ferien vender utflytterne tilbake, og om sommeren stiger “folketallet” betraktelig. Her er gode havneforhold. På høyden ovenfor stedet ligger Veten, som i gammel tid var utkikspunkt for vaktposten som skulle sikre boplassen mot overraskelser i form av uventede overfall.

HAVERSAND
Flott sandstrand. Navnet er trolig avledet av Hov (tempel) eller Hovin (tempels-sletten). Tingstedet lå på Kjefsøy like ved Haversand. Oldfunn viser at det har vært en stor boplass her. Etter det man vet om norrøne samfunn har tinget blitt innrettet like etter bosetningen. Tinget var et nødvendig organ for lysing og rettsavgjørelser, mens hovet var stedet for gudsdyrkelsen. I området nord for Haversand finnes ennå rester av en gammel hulvei fram til Heggerdalen.

Havresand
Oyhell

ØYHELLE
Store Mollas sletteland. Her er store områder med dyrka mark og god utsikt mot Øyhellsundet, som trafikeres av mange fritidsbåter.

Ungdomshuset her er en viktig møteplass.

 

 

kontakt | © Storemolla 2006

web ansvarlig: post@storemolla.no