hjem

 

Hvem, hva, hvor?

Her har vi listet opp noen av de praktiske sakene som vi tror du ønsker å vite mer om:

 

Vågan kommune

kommunen omfatter nesten hele AustvÅgØy, GimsØy og en rekke mindre Øyer, blant andre HenningsvÆr, Store Molla og Skrova. En liten flik av HinnØya tilhØrer også Vågan.


Svolvær er Lofotens "hovedstad" og et viktig knutepunkt for hele regionen. Stedet er også den største innfallsporten for en stadig økende turisttrafikk til Lofoten.

Servicenæringen er godt utbygd med private og offentlige servicekontorer. Bl.a Lofoten og Vesterålen Politikammer, sorenskriverembedet for Lofoten, Biltilsynet, Skipskontrollen, Kystverkets 4. avdeling, Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag avd. Nordland, Vinmonopolutsalg m.m.

Områdets viktigste avis, Lofotposten, utkommer i Svolvær. Skoleverket er godt utbygd med flere linjer innen videregående skoler og 2-årig kunstskole i Kabelvåg.

Kulturlivet er rikt med kor-, musikk- og revygrupper og en rekke andre aktiviteter. Nordnorsk Kunstnersentrum er etablert i Svolvær og 75% av alle profesjonelle kunstnere i Lofoten og Vesterålen er etablert i Vågan. Alle typer idrett, innendørshall, alpinanlegg, lysløyper, flott turterreng og en betydelig småbåtaktivitet er med på å skape gode fritidsmuligheter for kommunens innbyggere.

Nærradio: Radio Lofoten FM: 107,9 Mhz (Svolvær), 105,6 (Skrova), 104,7 (Henningsvær) og 106,5 (Gimsøy).

Se for øvrig Hva skjer i Vågan / Kulturkalenderen på

www.vagan.kommune.no

 

 

kontakt | © Storemolla 2006

web ansvarlig: post@storemolla.no